Loading...
Loading...
Home / Tag Archives: Dowload Game Disgaea 5

Tag Archives: Dowload Game Disgaea 5

Dowload Game Disgaea 2

Tại thế giới Valdime, các sinh vật đang chung sống hòa thuận với nhau thì bỗng nhiên chúa quỷ Overlord Zenon xuất hiện, hắn phù phép khiến mọi người đều trở thành ác quỷ, quái vật. Vào đúng thời điểm đó thì Adell – người duy nhất thoát khỏi lời …

Read More »
Loading...