Loading...
Loading...
Home / Game Hành Động / Dowload Game Vector 36-CODEX
Loading...

Dowload Game Vector 36-CODEX

Vector 36-CODEX


Vector 36 Lý-Dựa Racer đặt trên bề mặt của sao Hỏa terraformed. Bạn thí điểm một Skimmer, một hoàn toàn tùy biến, xe bề mặt lướt. Với toàn quyền kiểm soát tất cả các thành phần, bạn có trách nhiệm như thế nào Skimmer của bạn thực hiện. Thí điểm kỹ năng và kỹ thuật làm cho sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại

Code:
Minimum:

OS: Windows XP SP2+
Processor: i5 or equivelent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 1 GB Direct X 9
DirectX: Version 9.0
Storage: 3 GB available space

Hình Ảnh
Trailer

Code:
 https://www.fshare.vn/file/YZTVOH4SEB5F
Loading...

About admin

Get Link Max Speed > https://linksvip.net/get-link.html
Loading Facebook Comments ...
Loading...