Urban Empire-GOG

Đô thị đế chế là một “Thành phố Thước, tiên phong một giống mới của trò chơi chiến lược kết hợp các tính năng xây dựng thành phố với quy hoạch ********* và cho biết thêm các sự kiện xã hội và lịch sử sâu sắc vào trộn, tạo ra cả một trải nghiệm gameplay mới.

Code:
MINIMUM:
OS: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, 64bit
Processor: Intel i5-2400 / AMD FX-6350
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD HD 6850 2GB
DirectX: Version 11
Storage: 4 GB available space
RECOMMENDED:
OS: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, 64bit
Processor: Intel Core i5 4690K / AMD FX8320 or newer
Memory: 12 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI/AMD Radeon R9 290 3GB or newer
DirectX: Version 11
Storage: 4 GB available space

Hình Ảnh
Trailer

Code:
 https://www.fshare.vn/file/JNCI8CRKAG3V