We Happy Few 2.6.0.8-GOG

Chúng tôi hạnh phúc ít là câu chuyện của một loạt can đảm của những người vừa khủng khiếp cố gắng để thoát khỏi một cuộc đời từ chối vui vẻ ở thành phố Wellington Wells. Đặt trong một thành phố retrofuturistic thuốc kích thích trong một thay thế năm 1960 Anh, bạn sẽ có để trộn với cư dân khác của nó, những người không tử tế với những người không tuân theo quy tắc không-để-bình thường

Code:
MINIMUM:
OS: TBD
RECOMMENDED:
OS: TBD

Hình Ảnh


Trailer

Code:
  https://www.fshare.vn/folder/7IPSJZ6ITAQH