Loading...
Loading...
Home / Game Hành Động / Dowload Game CHKN
Loading...

Dowload Game CHKN

CHKN v0.2.2a Cracked-3DM

Chiêm ngưỡng! Điều kỳ diệu của cuộc sống đóng gói thành hình khối. CHKN là một sandbox mở trò chơi thế giới, trong đó cuộc sống tự nó là công cụ mạnh nhất của bạn. Mang sinh vật sống bởi cuộc họp của các bộ phận cơ thể, mỗi đóng gói với especial.Cozinhe sốt riêng của mình để bất cứ sinh vật bạn muốn và không ngạc nhiên nếu sáng tạo của bạn có tâm trí riêng của mình. Với Creative, phiêu lưu và nhiều chế độ, nó không phải là đáng ghê tởm cho tất cả.

Code:
MINIMUM:

OS: Windows XP SP2+, 64-bit
Processor: 2 GHz Equivalent CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX9 Compatible GPU
Network: Broadband Internet connection
Storage: 5 GB available space

RECOMMENDED:

OS: Windows XP SP2+, 64-bit
Processor: i5 Quad Core
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia 900 series
Network: Broadband Internet connection
Storage: 5 GB available space
Additional Notes: SSD storage

Hình Ảnh

Trailer

Code:
 https://www.fshare.vn/file/FHUL4HTFC7OL
Loading...

About admin

Get Link Max Speed > https://linksvip.net/get-link.html
Loading Facebook Comments ...
Loading...